Křest knihy “Babi, dědo, vyprávěj….”

„Vyprávěj, poslouchám“ … Tak tohle v loňském roce slýchali prarodiče současných žáků druhého stupně ZŠ Moskevská v Kladně. Důvod? Slohový úkol.

Ze stovek prací, které takto vznikly, byly vybrány ty nejzajímavější a z nich byla sestavena útlá, ale milá kniha vzpomínek pod názvem Babi, dědo, vyprávěj…

Můžete se v ní přečít příběhy vážné i nevážné. Vzpomínky na zlomové události našich novodobých dějin – na obě světové války, lidickou tragédii, padesátá léta, rok 1968. Historky napínavé nebo humorné jako třeba příběh Uličník, ve kterém si dědeček (mimochodem velký raubíř) zkrátil během vyučování dlouhou chvíli za dveřmi tím, že se nechal v holičství naproti škole ostříhat.

Slavnostní křest knihy proběhl ve školních prostorách dne 26. března. Byl spojen s besedou s Václavem Matějovským a Helenou Němcovou, které většina dětí zná jako představitele postav z televizního seriálu Ulice. Mladí herci vyprávěli o svých zkušenostech s rolemi divadelními i filmovými a s osobitým humorem odpovídali na množství dotazů. Vydařenou besedu zakončila autogramiáda a společné fotografování. Mezi žáky, kteří se akce účastnili, byli samozřejmě autoři a ilustrátoři, dále žáci, kteří se účastní literárních a recitačních soutěží či úspěšně reprezentují školu v olympiádách.

Akce se zdařila a všem se moc líbila. Poděkování patří tedy těm, kteří se jakoukoli formou podíleli na vydání a pokřtění této knížky. Zvláštní dík zaslouží paní učitelka Mgr. Jaroslava Horáková, bez které by tato knížka na svět nepřišla.