Krajská soutěž sborů březen Praha

 

Janička Hejdová obdržela cenu za vynikající sólo.

V sobotu 24. 3. 2012 se dětský pěvecký sbor naší školy účastnil krajské soutěže v Praze. Malé Sluníčko získalo stříbrné pásmo a Sluníčko bronzové pásmo. Byl to velký úspěch, protože vzhledem k různým okolnostem se třetina našich dětí soutěže  vůbec nezúčastnila.V příloze fotografie z průběhu soutěže a následné předávání diplomů porotou. Všem zúčastněným dětem blahopřejeme a děkujeme. Mgr. Eva Moučková