Koncert Libušín 15.1.2012

V neděli 15.1.2012 DPS Sluníčko uspořádal „Tříkrálový koncert“ v Libušíně.  Plný kostel si vyslechl skladby, které ještě souvisí s vánocemi, ale i další písně navozující příjemnou náladu. Vedení Obecního úřadu v Libušíně si vyžádalo příslib dalších koncertů v tomto krásném prostředí.