Koncert Libušín 1. 6. 2012

Program koncert

V pátek 1. 6.  2012 se po celé  České republice konala Noc kostelů. Více jak 200 kostelů  otevřelo své prostory pro návštěvníky,  posluchače,  diváky a  účinkující.  Naše sbory Pidisluníčko,  Sluníčko a flétnový  soubor Flaute vivace byly  pozvány do kostela sv. Prokopa  v Libušíně.  Ve více jak hodinovém programu se děti  představily posluchačům zcela naplněného kostela a sklidily  zasloužený potlesk. Opět tak dokázaly,  že se pro ně hudba  v různých podobách stala nedílnou součástí jejich života.  Poděkování patřím i těm,  kteří s nimi program připravili  a také na koncertě řídili:  Mgr.  Alena Šandová, Mgr.  Jaromíra  Vránová,  Mgr.  Eva Moučková a Dis.  Ivan Tatar.