Koncert Libuším 11. 1. 2014

V sobotu v podvečer přivítal plný  kostel v Libušíně asi 90 dětí naší školy. Malé a velké Sluníčko a Flauti vivace zde měly tříkrálový koncert. Tímto počinem ukončily děti svá předvánoční a vánoční vystoupení. Nyní už se všichni budou připravovat na další vystoupení s úplně jiným repertoárem.

Libu 019 Libu 020 Libu 003 Libu 010

Zapsala: Mgr. Eva Moučková