Komenský 2020 – 8.B

Vážení čtenáři, letos se naše třída (8.B) zúčastnila celorepublikové akce Komenský 2020. Naše třída si zvolila téma Ekologie, a konkrétně řeší třídění odpadů. Svůj projekt předneseme mladším ročníkům. Aby to nebyla pouze
prezentace, svůj projekt zpestříme i soutěží na zahradě o zajímavé ceny. Rozdělili jsme se do různých skupin a týmovou prací dáme celý projekt dohromady. Projekt proběhne v průběhu října.