Když chceš, tak to dokážeš

Dne 23.11. 2016 se žáci II. stupně zúčastnili programu věnující se předcházení rizikového chování dětí „Když chceš, tak to dokážeš!“ Program uváděl Radoslav Banga, frontman skupiny Gipsy.cz. V rámci projektu se s žáky podělil o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivoval je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. Ve dvouhodinovém programu zazněli i autorské písně, které svým obsahem doplňují vyprávění k jednotlivým tématům.

Učitelé mají taktéž možnost na program navázat pracovními listy pro každého žáka, pro skupinu nebo upravit na míru či zvolit formu diskuze na dané téma.

Soudě podle ohlasů žáků i rodičů program velmi zaujal.

Mgr. Šárka Domonkošová

3   1