Jazykový pobyt v Nice

Ve dnech 5. 10. – 9. 10. 2015  bylo deset žákyň devátých a osmých tříd na jazykově – vzdělávacím pobytu ve francouzském Nice. Žákyně byly ubytovány v rodinách v centru města, dopoledne měly zajištěnu výuku francouzského jazyka v jazykové škole France Langue, která se specializuje na výuku francouzštiny jako cizího jazyka, odpoledne pak absolvovaly kulturně – poznávací program připravený námi, doprovázejícími vyučujícími.

Ubytování v rodinách, intenzivní kurz francouzštiny v jazykové škole, pobyt ve francouzském jazykovém prostřední i příležitost samostatného pohybu ve městě přispěly k rozvoji jazykových dovedností žákyň i jejich kulturního rozhledu. A navíc – na Azurovém pobřeží jsme načerpali i trochu tepla a slunečních paprsků a připravili se tak na chladivé podzimní počasí v České republice.

Blanka Vidunová, Lara Bonneau