Jazykově-vzdělávací pobyt v Bridgwateru, UK

10 žáků naší školy se zúčastnilo jazykově-vzdělávacího pobytu na škole Bridgwater College ve Velké Británii. Jazykový kurz byl převážně zaměřen na komunikaci v anglickém jazyce s tématy Život a zvyky v UK, kulturní a historické události v oblasti Somerset, sdílení a výměna zkušeností. Žáci měli také možnost komunikovat s rodilými mluvčími mimo výuku. Volný čas trávili poznáváním historických míst jako např. Taunton, Glastonburry, Wells, Baths, Bridgwater, Bristol a pod. Doprovázeni byly dvěma Kanaďany a jedním místním obyvatelem po celou dobu pobytu.