Infromace k volbám do školního parlamentu – 15.10.

Ve středu 15. 10. se uskuteční první volby do žákovského parlamentu.

Volební komise složená z vybraných žáků 8. tříd bude připravena ve vestibulu školy. Děti mohou volit pouze o přestávky, volby začnou po první vyučovací hodině a skončí ve 12 hodin. V

Pravidla a postup

  1. Své zástupce do školního parlamentu volí žáci 4. – 9. tříd. Volební lístky žáci obdrží v první vyučovací hodině.
  2. Žák se ohlásí jménem volební komisi.
  3. Odejde za plentu, kde křížkem označí jednoho kandidáta své třídy. Lístek s označenými dvěma a více kandidáty bude neplatný.
  4. Vhodí lístek do volební urny.

Výsledky

Po 12. hodině začne volební komise sčítat hlasy. Výsledky budou zveřejněny na nástěnce vedle kanceláře zástupkyně a na webových stránkách školy nejdéle ve čtvrtek 16.10.

 

Případné dotazy zodpoví paní učitelka Markupová nebo paní učitelka Žilková.