Informatika – tvorba prezentací

Na druhém stupni je součástí práce a přípravy žáka na výuku také často jeho vlastní referát – prezentace. Tvorbu prezentací by tedy měli všichni žáci ovládat, učí se jí v hodinách informatiky v páté a šesté třídě.  Některé z výsledných prací žáků třídy 6.B si můžete prohlédnout. Téma bylo: Sedm divů světa.

prezentace:

7divu1

7divu2

7divu3

7divu4