Informace Šlovice 7.-14.9.2012

Pracovní soustředění pěveckého sboru Sluníčko

Šlovice   7. – 14..9.2012

Odjezd:  od školy 7.9. v 8.00 hod.

Příjezd :  ke škole 14.9. kolem 10.00 hod.

Sebou: Desky na noty, obyčejnou tužku a gumu, flétnu

             Sportovní pohodlné oblečení do místnosti i ven (i pro případ deště).

             Noční úbor, boty na přezutí, hygienické pomůcky, ručník, plavky.

             Knihu, společenské hry pro chvíle volna.

             Kapesné.

             Za mobilní telefony neručíme, bude-li nutnost, máme školní.

             Děti z 1.stupně nemají mobily vůbec

Mobil na učitele: 728589873                                                                                              

Při odjezdu předat zdravotnici  v podepsané obálce:

Kartičku pojištěnce (opis)

Telef. kontakt

Potvrzení o bezinfekčnosti (tiskopis)  datum 6.9.

Případné léky s popisem

Adresa: Rekreační zařízení            tel.: 303550106

                  Nad Starým mlýnem

                   Hřebečníky – Šlovice

                  27041   Rakovník

Pracovní soustředění Šlovice 7. – 14. 2011

 

Denní režim:

7.00                           budíček

7.30                           snídaně 

8.00-8.45                hlasová, deklamační, rytmická, dechová, intonační příprava

9.00 – 11.45                       nácvik nových skladeb ve skupinách

12.00                        oběd

12.30 – 13.15        polední klid

13.30 – 15.45        pobyt venku, hry, vlastivědné vycházky 

16.00 – 17.30        společné secvičení nových skladeb

18.00                         večeře

18.30                         večerní program

20.00                       osobní hygiena

20.30                         večerka

 

 

Nácvik a hry jednotlivých sborů jsou střídány podle zvláštního rozvrhu.

Plán soustředění DPS Sluníčko  Pidisluníčko, Malé, velké    

Termín:        7.9. – 14. 9. 2012

Místo:           Nad Starým mlýnem       Hřebečníky – Šlovice u Rakovníka

Počet dětí:  130 (dle seznamu)

Doprovod:   Mgr. Eva Moučková        sbormistr

                         Mgr. Alena Šandová        sbormistr

                         Mgr. Jaromíra Vránová  sbormistr

                       Mgr.Simona Černá            pomocný sbormistr

                                  Milana Slánská        vychovatelka

                                Ilona Zdychová        vychovatelka

                                 Pavla Markupová     vychovatelka

                                  Jana Humlová          zdravotnice

Finanční zabezpečení:

Pobyt i dopravu si hradí děti samy.

Pobyt a dopravu dospělých hradí škola.

Program:

Zlepšení kvality sboru

Zařazení nových členů

Upevnění kolektivu

Hlasová, dechová, rytmická, deklamační příprava

Nácvik nového repertoáru (přednostně vánoční program)

Procvičování vědomostí a dovedností získaných v hodinách Hv          

Společné hry a soutěže

Provázání jednotlivých věkových skupin

Vlastivědné a tělovýchovné vycházky a hry

Společenské hry a soutěže

Ozdravný pobyt

Stravování:

Jídlo pětkrát denně s pitným režimem