Informace pro platbu LVVZ

Lyžařský výcvikový kurz – 8.2. – 15. 2. 2014 – Bedřichov – třídy 7.A, 7.B

 

Platba zálohy LVVZ převodem na účet

Částka: 2500,-Kč

Číslo účtu: KB 17838-141/0100

Variabilní symbol:  20130135

Konstantní symbol: 0558

Specifický symbol: RČ žáka

Popis pro příjemce: LVVZ, příjmení, jméno, třída

Termín platby: listopad 2013