Informace o platbě za školní družinu

Z organizačních důvodů je nutné zaplatit vždy celou částku ( 600,- Kč ) a v určeném termínu.

Platba převodem

Září – prosinec………600,-Kč

Číslo účtu : KB   17838141/0100

Variabilní symbol : 20130113

Konstantní symbol : 0558

Specifický symbol : rodné číslo dítěte (xxxxxxxxxx)

Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, X.X )

Popis pro příjemce : platba ŠD

Termín platby od 8. 9.  2013 do 15.9. 2013

 

Platba poštovní poukázkou typu „A“

Variabilní symbol : 20130113

Konstantní symbol pro platbu složenkou : 0379

Účel platby : platba ŠD

Zpráva pro příjemce : příjmení, jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, X.X)

Termín platby od 8. 9.  2013 do 15. 9. 2013