Informace lyžařský výcvikový kurz 2013

Informace  k LVK 2. – 9. 2. 2013

 

Info o LVVZ 2013

 

Seznam věcí na LVK 2013

 

Bezinfekčnost 2013 – formulář pro zákonné zástupce

 

Pokyny pro platbu 

Platba zálohy LVVZ převodem na účet

Částka: 2500,-Kč   – Číslo účtu: KB 17838-141/0100   – Variabilní symbol:  20130135   – Konstantní symbol: 0558  – Specifický symbol: RČ žáka  – Popis pro příjemce: LVVZ, příjmení, jméno, třída   – Termín platby: listopad 2013