Indiáni a piráti na 5tce!

Třídy 9.A jako Indiáni a 9.C jako piráti připravily soutěže pro naše nejmenší.
Sedm indiánských kmenů  z II.A zápolilo  mezi sebou ve skoku přes oheň, střelbě na bizona, brodu koní a ve válečné stezce. Nakonec vítězství vybojoval  kmen Apačů. 

Soutěže cesta Karibikem, střelba na nepřátelské lodě, skok přes palubu a únik před žraloky čekaly na malé piráty z II.B. Pirátského klání se zúčastnilo 5 lodí, po urputném boji zvítězila těsně loď Titanic nad Černou perlou. 

Na závěr Indiáni vyzvali piráty a naopak, soutěže si tak děti vyzkoušely všechny, i ty na druhé straně pevniny.

Druháčci děkují deváťákům za krásné sportovní dopoledne.