Healthy Food ve 3.B

Žáci 3. B zpracovali na začátku dubna v rámci výuky anglického jazyka projekt Healthy Food. Při skupinové práci vytvořili postery s obrázkovou koláží a popisky. Učili se pracovat s dvojjazyčným slovníkem a aktivně si rozšířili slovní zásobu v oblastech: food, vegetables, fruit a drinks . Zároveň si připomněli zásady zdravého stravování. Do projektu se s chutí zapojily všechny děti a práce je moc bavila.

 

DSCN1518 DSCN1521