Hasičská soutěž „Strádal Cup 2019“ základních škol

V Kladně se v pátek 17. května uskutečnil další ročník Hasičské soutěže pro děti, ve které závodí žáci druhých a šestých tříd kladenských základních škol.

Tříčlenná družstva vyrážela v pětiminutových intervalech a postupně prokazovala svoje vědomosti z požární ochrany. Na předposledním stanovišti je čekaly i otázky z poskytování první pomoci.

Kromě toho si na mimosoutěžním stanovišti Českého červeného kříže mohli všichni vyzkoušet základy resuscitace. Většina školáků zašla i na stanoviště kladenské městské policie, kde pro ně byla připravena velká atrakce – střelba z paintballové pistole. Dalším stanovištěm byl stánek BESIP a prohlídka hasičského auta.

Umístění:

V kategorii druhým tříd: 1. místo (Mate M – 2B., Faigl M., Houba Š. – 2A)

V kategorii šestých tříd: 4.místo (Selichar R., Soukup D., Procházka S. – 6C)

Děkuji za reprezentaci.

Mgr. Šárka Domonkošová