Francouzský den

Jako prezentaci francouzské kultury a práce v hodinách francouzského jazyka, který u nás vyučujeme jako druhý cizí jazyk, jsme uspořádali v úterý 2. 4. 2019 Francouzský den. Své spolužáky a žáky šestých tříd  francouzštináři seznámili s francouzskými filmy, zahráli pro ně bajku Jeana de la Fontaina a připravili k ochutnání francouzské speciality. Šesťáci si také
mohli ověřit své znalosti o Francii v připraveném testu a vyzkoušet  francouzské jazykolamy.

Francouzský den se povedl a francouzštináři už se těší na některou z dalších akcí ve francouzském duchu.