Francie 2018

Vážení rodiče a žáci,

zveřejňujeme kritéria zřizovatele na letní výměnný pobyt ve Francii od 6. 7. – 20. 7. 2018
Kritéria pro výběr účastníků (stanoveno Radou města Kladna):

1. trvalé bydliště žáka/žákyně na území města Kladna
2. žák/žákyně navštěvuje 8. -9. ročník ZŠ
3. dobrá zdravotní způsobilost žáka/žákyně
4. vlastní kritéria školy (na základě doporučení Rady města Kladna):
a) studijní výsledky
b) jazykové schopnosti
c) úspěchy ve vědomostních soutěžích
d) úspěchy v uměleckých soutěžích
e) účast na sportovních soutěžích
f) aktivní činnost při organizaci akcí školy