Exkurze – Židovské město v Praze

Exkurze – Židovské město v Praze

Žáci tříd 9. B a 9.A  2. prosince navštívili Židovské muzeum, zúčastnili se programu Badatel, který se zaměřuje na zvyky a tradice židovského obyvatelstva. Dále měli možnost navštívit jednu z nejstarších dochovaných židovských modliteben Staronovou synagogu, Pinkasovu synagogu s více než osmdesáti tisíci jmény českých a moravských obětí holokaustu, také největší synagogu bývalého pražského ghetta Klausovou synagogu s expozicí a starý židovský hřbitov.

Z dojmů žáků 9.B

„Exkurze se mi líbila. Nejzajímavější byl židovský hřbitov. Židé byli pohřbíváni i ve dvanácti vrstvách. V synagoze mě nejvíce zasáhla jména na stěnách a obrázky dětí, které byly v koncentračním táboře.“

„Nejvíc jsem se toho dozvěděl na skupinových pracích. Tam jsme odpovídali na otázky ohledně židovské svatby, svátků, slavností.“

„ Líbilo se mi, že lidé napíšou na papírek své přání a položí ho na hrob. Dávají se tam také kamínky místo květin.“

„ Jsem ráda, že jsme měli šanci se podívat do různých synagog. Před tím jsem o Židech a jejich zvycích příliš nevěděla, a tak jsem ráda, že už vím, co znamenají některé pojmy. Například: jarmulka – čepička, šabat – svátek, o který se nesmí pracovat, chala – něco jako chleba a nesmí chybět u stolu, tóra – posvátná kniha. Dozvěděla jsem se o jejich různých zvycích – obřízka (po sedmém dni od narození chlapce), nechávají si malé schránky nad dveřmi a v nich jsou jejich oblíbené části z tóry…“