Exkurze do středověku – 4.A, 5.B

Den dětí oslavily třídy 4.B a 5.B vlastivědnou exkurzí. Vlakem se obě třídy rozjely do Zákolan a pěšky došly na Budeč. Tady už na ně čekali kněz Učen, kněžna Ludmila a vesničanka Doubravka v dobových kostýmech.

S kněžnou Ludmilou si každá skupina zatancovala dobový taneček, vyrobila si čelenku nebo náramek, vyzkoušela hřejivý plášť a dozvěděla se něco o mládí knížete Václava.

S vesničankou Doubravkou jsme si povídali o tom jak se lidé dříve stravovali (nejčastěji jedli kaši nebo placky), vyzkoušeli jsme si ručně namlít trochu mouky, potěžkali jsme si štít, sekyru a kopí a prohlédli si ze dřeva vydlabané nádobí.

V rotundě nám kněz Učen vyprávěl, jaké předměty se dříve vyučovaly – dost jiné, než jaké máme dnes. Vyzkoušeli jsme si, jak se psalo do voskové tabulky. Hlaholice nám moc nešla, tak jsme psali dnešním písmem – latinkou.

Svatý Petr se shůry díval na naše snažení a zařídil nám nádherné počasí. Exkurze se nám líbila.

Radka Plochová, Ilona Zdychová