Exkurze 4.B

Pražský hrad a Betlémská kaple 20.5.2010 navštívili žáci 4.B Pražský hrad. Žáci si vyslechli zajímavý výklad průvodkyně PIS o historii Pražského hradu a prohlédli si katedrálu sv.Víta, Vladislavský sál, baziliku sv.Jiří. Prošli se hradními zahradami a zastavili se u Zpívající fontány, která díky právě probíhající rekonstrukci nebyla v provozu – bohužel. Žáci si poutavým způsobem zopakovali probrané učivo vlastivědy a získali nové informace, které v učebnici nebyly. Betlémskou kapli si děti prohlédly a vyslechly si zajímavý výklad paní průvodkyně.Silným zážitkem pro některé děti byla přeprava MHD do Planetária. V Planetáriu děti zhlédly program Pozorujeme oblohu. Seznámily se s jednotlivými planetami, tříděním planet, nejbližšími hvězdami a vznikem souhvězdí. Dozvěděly se také, co tvoří mlhovinu, proč hvězdy nezáří stejně jasně apod. Exkurze vhodně doplnily učivo vlastivědy a přírodovědy.