Exkurze 2. října 2015 – rotunda sv. Petra a Pavla na Budči 4.A

Exkurze 2. října 2015 –    rotunda sv. Petra a Pavla na Budči

Žáci 4.A  a  4.B  absolvovali vlastivědnou exkurzi na památnou Budeč. Vlakem se obě třídy dopravily do Zákolan a odtud pěšky vystoupaly na Budeč. Z komentované prohlídky rotundy a jejího okolí se žáci dozvěděli, že opevněné hradiště bylo poměrně velké, aby zajistilo živobytí v době obléhání a ochránilo obyvatele před vyhladověním, že kníže Václav byl nejen zdatný vojevůdce, ale také na svoji dobu neobvykle vzdělaný. Žáci si vyzkoušeli, jak se dříve psalo – rylo a „gumovalo” do voskové destičky, hudebníci ze 4.B si mohli vyzkoušet šlapání měchů hru na varhanách.  Exkurze se žákům líbila a vhodně doplnila právě probírané učivo vlastivědy.

 

Více foto ve fotogalerii

IMG_6687