Evropský den jazyků

Evropský den jazyků (26. 9.), kterým si připomínáme jazykovou různorodost a rozmanitost v Evropě, jsme letos oslavili v hodinách cizích jazyků jazykovými kvízy, kde jsme využili interaktivních nástrojů a techniky, kterou škola nově zakoupila převážně pro jazykové vzdělávání našich žáků. Dále interaktivní hrou s QR kódy, při které žáci nejprve pomocí elektronických zařízení načetli zprávu a dále pracovali v týmech, aby vyhodnotili správná řešení. Nezapomněli jsme ani na nejmladší žáky, kteří ještě nemají bohatou slovní zásobu. Pro ty jsme připravili aktivity, např. možnost nakreslit zvíře/ptáka, který by symbolizoval český národ. Ve všech cizích jazycích, tj. Aj, Nj, Šj, Fj i Rj nechyběly písničky ani další zajímavosti viz fotogalerie.

Mgr. Lenka Kučerová

Evropský den jazyků