Duhové bubliny a jiné klaudiády

Děti školní družiny dostaly od školy dárek – přijel mezi nás p. Václav Strasser s představením „Duhové bubliny a jiné klaudiády“.

Představení se konalo v naší nově postavené pergole u sportovní haly. Děti udivovaly krásně barevné a roztodivné bubliny foukané různými prapodivnými předměty. Počasí nám také přálo, jen při zahalení Lubomírka do obrovské bubliny zafoukal vítr a obrbublina praskla dříve. Lubovi alespoň zůstal pěnový kohout na hlavě.

Nálada byla báječná a ještě podtržena závěrem představení, kdy si děti samy mohly vyzkoušet vyfoukávat veliké bubliny.

Všem se představení velmi líbilo.