Dravci

V pátek 20. listopadu proběhla v tělocvičně přednáška o dravcích žijících na našem území. Děti si také mohly zahrát na sokolníky a živé dravce si nejen prohlédnout, ale některé i “potěžkat”.