Dotace z Komise pro výchovu a vzdělávání

V rámci dotačních programů jsme obdrželi dotaci z MMK od Komise pro výchovu a vzdělávání na výuku sborového zpěvu, konkrétně na zakoupení 2 mikroportů. Mikroporty se využívají při výuce sborů, na koncertech.
Děkujeme