Dotace města na zakoupení atletických .pomůcek

Na začátku dubna 2016 škola obdržela dotaci od Magistrátu města Kladna na zajištění mimoškolní a volnočasové aktivity žáků. Škola za tuto dotaci nakoupila pomůcky pro žáky účastnící se atletických tréninků, konkrétně startovací bloky, koule 2kg, stopky.   Dané pomůcky budou žáci využívat předně v době  tréninků atletických tříd. Pomůcky doplní  inventář  školy pro atletickou přípravu žáků.