Dopravní hřiště – 4.A,B

V minulém týdnu si žáci 4.A a 4.B zopakovali dopravní předpisy a vyzkoušeli jízdu na dopravním hřišti. Na dopravním hřišti byl hustý provoz a všichni byli nuceni dodržovat dopravní předpisy, aby nedocházelo ke srážkám. Žáci si vyzkoušeli bezpečné odbočování, přednost zprava na křižovatce bez dopravních značek, jízdu v hustém provozu. Díky ohleduplnosti a zábavnému výkladu lektora z Labyrintu k žádné srážce nedošlo.