Dojmy z Lotyšska

11. května 2011 se pěvecký sbor Sluníčko vrátil z pětidenního zájezdu do Lotyšska. Pobýval v lázeňském přímořském městě Jurmala. Nejen, že navázal nová přátelství, poznal zajímavá místa, ale hlavně naši školu a město Kladno reprezentoval. 10.května byl na jeho počest uspořádán velkolepý večerní koncert, v jehož programu měl velmi čestné místo právě náš sbor. Děti dokázaly, že zpívat umí a velmi nadchly i velvyslance České republiky v Rize, který byl na tento koncert i se svým tajemníkem pozván. Děti soutěžily na břehu moře, koupaly se v jednom z největších aquaparků v Evropě a dokonce i bruslily na stadionu, který ke škole náleží. Odjížděly s mnoha zážitky a slibem, že příští rok navštíví děti hostujícího pěveckého sboru naši školu a představí se posluchačům města Kladna.
Velký dík patří všem rodičům, kteří našim dětem tento zájezd umožnili a zastupitelstvu města Kladna, který se finančně podílel na zakoupení letenek.
Mgr. Eva Moučková sbormistr