Do-it-yourself theatre

Dne 14. 12. 2011 jsme navštívili anglické divadlo v Redutě v Praze, abychom se aktivně zapojili do představení zaměřené na minulé časy. A užili jsme si to!

Žáci 7.B a 7. C a pí. učitelky Kučerová a Grygarová