Dílna čtení 2.B, 5.B

 

 Dílna čtení

 

Dílna čtení je v letošním pololetí realizována ve třídách 2.B a 5.B v hodině čtení. Každý týden v pondělí navštěvují žáci páté třídy druháčky a samostatně s nimi ve dvojici čtou knihu, kterou si mladší spolužáci mohli sami zvolit. Děti společně sdílí své čtenářské zážitky, čtou vlastním tempem, prezentují své názory i zajímavé myšlenky k textu.

Žáci páté třídy si vybrali místo ve škole, kde s dětmi spolupracují při společném čtení. Protože máme na chodbách relaxační místa, využívají je některé děti právě k této činnosti. Pět minut před koncem dané vyučovací hodiny se všichni shromáždí v učebně 2.B, kde probíhá vždy krátké hodnocení vzájemné spolupráce.

Náplní dílny čtení je také prezentace přečtených knih a následné zpracování záznamů ze společné četby.

Naším společným cílem je během jednoho pololetí přečíst knihu, zlepšit čtení s porozuměním a motivace k dalšímu čtení. Tím vytváříme prostor pro spolupráci žáků I. stupně pomocí metod kooperačního učení a na základně získaných zkušeností sledujeme vývoj kooperativních dovedností obou tříd. Dalším cílem, a to praktickým, je naučit žáky pracovat na společném díle tak, aby obě zmiňované skupiny efektivně využily svůj čas a vzájemně se obohatily, co do znalostí, dovedností, kompetencí a vlastních zkušeností.

V druhém pololetí bychom dílnu čtení chtěli uskutečnit s žáky 2.A.

DSC_0014

 

Fotopříloha ve fotogalerii