Den stromů Toulcův dvůr 4.A, 5.B

Den stromů

Den stromů si připomněly třídy 4. A a 5. B exkurzí do Toulcova dvora. Pro děti zde byly připraveny dílničky. Ve 3 místnostech si děti vyzkoušely různé způsoby opracování dřeva – řezání, broušení (pilníkem, skelným papírem i frézou), vrtání ruční vrtačkou, dlabání, vypalování, konzervování olejem apod. Hru na dřevěné hudební nástroje si vyzkoušeli hudebníci i nehudebníci. Hotové výrobky si děti odnesly na památku domů.

Fotky: viz fotogalerie