Den dětí 2021 na Pětce

Dopoledne v pondělí 31. 5.  strávily děti se svými kamarády a spolužáky při různých třídních aktivitách.

9.C

Den dětí uspořádala třída 9.C pro malé děti z prvních tříd. Prvňáčci prošli celý den v tématu,, Cesta do pohádky,,. Starší spolužáci si pro ně připravili stanoviště s úkoly a na závěr celého soutěžení dovedla indicie všechny děti k pokladu. Deváťákům se akce velmi povedla a dětem se den líbil. 

8.C

Třída 8.C si užila dopoledne na Sletišti.

7.C

Třída 7.C si užila dopoledne v lese.

7.B

Třída 7.B podnikla návštěvu trampolínového parku.

5.A

Třída 5.A si užila sportovně laděné dopoledne s buřty.

4.B

Žáci 4.B se rozdělili do týmů. Každý tým měl za úkol připravit pro ostatní určenou aktivitu do lesa. Děti si samy připravily materiál, ráno ve třídě si vyrobily všechno potřebné a po 9 hodině jsme vyrazili do lesa. Počasí nám přálo, týmy úžasně spolupracovaly a všichni jsme se i dobře bavili!

Eva Žilková 4.B

2.C

Po úvodním poučení o chování jsme náležitě vybaveni vším potřebným, hlavně jídlem a pitím, vyrazili ze školy do nedalekého lesa na tzv. „Pařezovou louku“. Zde se děti po předem domluvených skupinkách usadily na deky a hned vybalily své neskutečné zásoby. Z nich bychom zde přežili nejméně tři dny. Zásluhou maminek se rozdávaly různé koláčky, mufíny, bábovky, ovoce a další laskominy. Bylo krásně a děti si mohly užívat sluníčka, vůně lesa, pohodičky, vzájemného povídání a hlavně jídla, předháněly se, kdo má lepší a více.

Paní učitelka mezitím připravila stanoviště soutěže „Hledání ztracených znalostí a dovedností“. Všichni se těšili na plnění různých úkolů a hlavně všichni chtěli vyhrát. Po seznámení se s pravidly akce, rozdání soutěžních průkazů, vyrazily jako vystřelení tříčlenné skupinky k jednotlivým stanovištím. Některé úkoly byly hodně na přemýšlení – úkoly z matematiky, ČJ a prvouky, u některých museli žáci předvést různé dovednosti. Šlo o vzájemnou spolupráci členů každé skupinky, to se
podařilo. Soutěžilo celkem 7 tříčlenných skupinek, snažily se zvládnout všechny úkoly.

Čas rychle ubíhal. Stihly se ještě zábavné soutěže. Největší úspěch měl běh třínohých. Po závěrečném povelu všichni bez problému uklidili svá pikniková místa. Po konečné kontrole úklidu jsme se vydali zpět do školy. Z časových důvodů jsme celou akci museli vyhodnotit a odměnit až
druhý den ve škole. Den byl super!!!

Věra Katič 2.C

2.A

Krásně prožité dopoledne s celou třídou, společenské hry, tmelení kolektivu a rej masek. Velké poděkování mamince Valči Palečkové za krásně namalované obličeje.
Moc jsme si to všichni užili.

Miroslava Prokopová 2.A