Dějepisný seminář – z historie kladenských míst

Zajímavosti Kladna

Podprůhon

Podprůhon je místní část Kladna, dříve známá také jako Podskalí. Nachází se na svahu Nového Kladna směrem k Ostrovci pod náměstím Svobody.

Jedná se o nejstarší část Kladna. V roce 1769 dal opat Bedřich Grundtmann svolení k výstavbě osmi domů u tzv. Bukovky. Na severním svahu pod tehdejším Kladnem vznikla část města z domků s dvorkem.

Spisovatelka Marie Majerová píše o Podprůhonu jako o kladenském Betlému. František Stavinoha umístil do Podprůhonu děj svých povídkových knih.

Tradiční výtvarná výstava Kladenské dvorky v městské části Podprůhon má tradici několik desítek let, letos bude již 35. ročník. Návštěvníci na dvorcích v zahrádkách uvidí díla jak amatérských, tak profesionálních umělců.

Pomník Antonína Čermáka

Antonín Čermák byl americký podnikatel a politik, stal se starostou Chicaga a byl českého původu.

Jeho pomník se nachází v Kladně na ulici Československé armády.

Při návštěvě prezidenta Roosewelta 15. února 1933 byl těžce zraněn atentátníkem a později zemřel.

Při cestě Roosewelta do New Yorku auto s prezidentem zastavilo uprostřed davu a on pronesl krátký proslov. Když ho dokončil, opět se posadil a přisedl k němu Antonín Čermák. Po krátkém rozhovoru mezi nimi se ozvalo pět výstřelů. Střílel italský přistěhovalec Giuseppe Zangara. Jeho rodina žila v chudobě a matka mu brzy zemřela. Bojoval v první světové válce. 11. září 1929 se stal občanem USA. Byl známý nenávistí k hlavám států a vládám.

Antonína Čermáka výstřel zasáhl patrně nejvážněji, do pravé strany hrudníku. Na Zangara se sesypal dav a následně byl zadržen.

Informace vyhledal Václav Fejfar, text sestavil Dušan Mikuš – 9.A

 

 

Dějepisný seminář

Poznáváme okolí

Dne 18.5. jsme vyrazili do Libušína. Cestou jsme se zastavili na místě zvaném Pašijová draha (chráněná přírodní oblast). Poté jsme se cestou, která vedla lesem, dostali na hradiště Libušín, kde stojí kostel sv. Jiří.

Na hradišti jsme se dozvěděli o historii kostela a dokonce jsme si pověděli pověst o „probouzejícím se mrtvém“.

Cestou do Libušína jsme šli kolem turistické základny Labyrint. Prohlédli jsme si kostel sv. Prokopa u libušínského náměstí. Koupili jsme si zmrzlinu na osvěžení a na závěr jsme navštívili nemohoucího Petra Šťastného, který s námi kvůli své zlomené noze nemohl jít.

V Kladně, dne 23. 5. 2017 Miroslav Rim a Anna Solničková