Dějepisná olympiáda

Výsledky DO

Letošní Dějepisná olympiáda probíhá pod názvem Ve zdraví i v nemoci (aneb Od šamana po penicilin). Do okresního kola, které se konalo 2. února 2011 na 12. ZŠ v Kladně, postoupili hned tři žáci naší školy. Velikou radost nám udělal Michal Beneš z 8. A, který s celkovým počtem 75 bodů zvítězil a postupuje do krajského kola. Gratulujeme také Šimonu Černému ze 7. B, který se 67 body obsadil 4. místo a Tereze Čermákové z 8. B, která skončila na 27. místě v konkurenci 35 nejlepších žáků z okresu.