Dějepisná olympiáda školní kolo

Výsledky školního kola dějepisné olympiády

Město  v proměnách času

 

Školní rok 2013/2014

 

Celkový počet –  62 zúčastněných žáků z8. a 9. ročníků.

Gratulujeme postupujícím do okresního kola (letos mohou reprezentovat školu pouze tři účastníci) – Michalu Kvardovi, Matěji Novému a Elišce Kratochvílové. Dále blahopřejeme úspěšným řešitelům, tj. těm, kteří dosáhli alespoň 36 bodů (z celkového počtu 60 bodů).  Také nejmladšímu účastníkovi, kterým byl Ondřej Klička ze 6. třídy.Vedl si lépe než většina starších žáků a skončil na celkovém krásném 9. místě.

 

Děkujeme všem, kteří se poctivě připravovali. Držíme palce v dalším kole.

 

Celkové pořadí, úspěšní řešitelé:

  1. 1.     Michal Kvarda, 9.A
  2. 2.     Matěj Nový, 8.A
  3. 3.     Eliška Kratochvílová, 8.A
  4. Tomáš Kolek, 9.A
  5. Jiří Novák, 8.A
  6. Aneta Olarová a Pavel Čermák, 9.B
  7. Karolína Červinková a Nikola Karasová, 8.B

 

Informace o získaných bodech a výsledcích dalších žáků – kabinet ve 3. patře.