Dějepisná olympiáda: Ondřej Klička, žák sedmé třídy, nejlepší v okrese

Téma letošního ročníku dějepisné olympiády zní: Pot, slzy a naděje aneb Život je boj. V okresním kole muselo na čtyřicet žáků vyplnit náročný test, který ověřoval jejich znalosti o událostech z našich a evropských dějin, které byly provázeny boji a válkami. Nejlépe si vedl a naši školu výborně reprezentoval Ondřej Klička ze 7.A, který s přehledem zvítězil. Postupuje tak do krajského kola, které bude zaměřeno na první světovou válku. Gratulujeme také Vojtovi Maříkovi ze 6.B k vynikajícímu 4. místu a držíme palce, aby mu také vyšel postup do kraje. Eliška Kratochvílová z 9.A po loňských úspěších skončila letos sice na 18., ale přesto pěkném místě.