Comeniusový projekt WATERWORKS, EUROPEAN WAYS

Comeniusový grant pro žáky naší školy

V srpnu 2013 nám byl přidělen grant z evropského fondu Comenius pro spolupráci našich žáků s 6 zahraničními školami z Itálie, Španělska, Holandska, Německa, Francie a Irska. Grant je financován Evropskou unií a je určen pro mobility žáků a učitelů (výjezdy do zahraničí). Tématem našeho projektu je voda a pracovním jazykem angličtina. Aktuální informace a výstupy z projektu naleznete vždy v záložce Projekty ‘Waterworks’, v kulturním měsíčníku Kamelot, na nástěnce ve vstupní hale školy a v neposlední řadě na webové stránce: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97227

 

 

Uvítáme pomoc rodičů i širší veřejnosti.

Mgr. Lenka Kučerová