“Evropa bez hranic” – nový projekt programu Erasmus+

Naše škola získala v srpnu tohoto roku grant EU z programu Erasmus + na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Naši učitelé i management školy se budou v tomto školním roce vzdělávat v těchto cizích jazycích: angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. V létě potom absolvují kurzy v zahraničí. Výstupem celého projektu bude zavedení nových metod do vyučování (např. metoda CLILu), zvýšení jazykových kompetencí i kompetencí v oblasti využití nových technologií.

erasmus+