Cesta do pravěku – 6.ročníky

Cesta do pravěku – 6. ročníky

Naše škola již tradičně navštěvuje Sládečkovo vlastivědné muzeum. Letos na podzim využíváme nabídku programů pro 6. ročníky – v rámci akce Cesta do pravěku je možné si vyslechnout přednášku s projekcí a zopakovat tak a doplnit probrané učivo, prohlédnout muzejní expozici s průvodkyní a na závěr tříhodinového bloku se něco zajímavého dozvědět od archeologa a tvořit v rámci interaktivních dílen. Právě tato třetí část se setkává s největšími ohlasy od žáků – kdy se vám to podaří zahrát si na archeologa, vykopat a popsat nejrůznější artefakty, nebo se pokusit zrestaurovat pravěkou keramiku, nebo vyzkoušet, jak je ostrý pazourek…

 

 

 

více viz fotogalerie