Čerstvé pečivo až do domu

V této krajní situaci jsme dostali kontakt na dovážky čerstvého pečiva 3x týdně domů:

800 231 231

(vozí přímo domů v rouškách a rukavicích)