Celostátní kolo Dějepisné olympiády

Koncem května se Káťa Kvardová z 8. B vrátila z pětidenního pobytu v Praze. V rámci celostátního kola Dějepisné olympiády zde absolvovala bohatý program, který nabízel například komentovanou procházku po Pražském hradě, prohlídku Studijního a dokumentačního centra Norbertov, celodenní výlet do Lán. Následoval závěrečný test (letošní téma: „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“) a vyhlášení výsledků v Grégrově sále Obecního domu. Káťa sice neskončila v celkovém hodnocení na předních místech, ale zabodovala svojí vstupní prací na téma Václav Rabas, která byla hodnocena jako pátá nejlepší.

Gratulujeme! Budeme se těšit na olympiádu v příštím školním roce.

btr