Zápis do 1.tříd ve dnech 8. -9. 2. 2013

Publikováno: Rubriky: Akce, Dokumenty

Zápis dětí do kladenských základních škol na školní rok 2013/2014 se uskuteční v pátek 8.února 2013  od 14-18 hodin sobotu 9.února 2013 od 9 – 12 hodin ve všech základní ch školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou statutárního města Kladna č.26/11. Touto vyhláškou není dotčeno  právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou…

Závěrečné rozloučení paní ředitelky Mgr. Zuzany Malé

Publikováno: Rubriky: Dokumenty

Vážení rodiče, spolupracovníci, žáci a přátelé  5.ZŠ. Dovolte mi, abych se s Vámi rozloučila. Uplynula dlouhá doba 20let. V roce 1992 v únoru jsem byla na této škole jmenována do funkce ředitelky školy, kterou jsem vykonávala až dodnes. Tehdy  jsem dostala nápad vytvořit ve škole třídy s rozšířenou hudební výchovou obávala  jsem se , jestli se realizuje. Ve spolupráci …Minimální prevence:Co dělat, když …

Publikováno: Rubriky: Dokumenty

Informace:  “Co dělat, když …..”  Škola bude při výskytu z nějakých těchto jevů postupovat podle vydaného metodického doporučení z MŠMT  č.j.: 21291/2010-28. Jednotlivé dokumenty jsou uveřejněny zde: msmt_prevence_rizikoveho_chovani_01_drogy msmt_prevence_rizikoveho_chovani_02_doprava msmt_prevence_rizikoveho_chovani_03_poruchy_prijmu_potravy msmt_prevence_rizikoveho_chovani_04_alkohol msmt_prevence_rizikoveho_chovani_05_syndrom_tyraneho_ditete msmt_prevence_rizikoveho_chovani_06_sikana msmt_prevence_rizikoveho_chovani_07_kybersikana msmt_prevence_rizikoveho_chovani_08_homofobie msmt_prevence_rizikoveho_chovani_09_extremismus msmt_prevence_rizikoveho_chovani_10_vandalismus msmt_prevence_rizikoveho_chovani_11_zaskolactvi msmt_prevence_rizikoveho_chovani_12_kradeze msmt_prevence_rizikoveho_chovani_13_tabak msmt_prevence_rizikoveho_chovani_2012