Rozpočet školy

Publikováno: Rubriky: Dokumenty

vsouladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je rozpočet škol zveřejněn na : https://www.mestokladno.cz/zverejneni-rozpoctu-kladenskych-zakladnich-a-materskych-skol-zrizovanych-statutarnim-mestem-kladnem/ds-200864/archiv=0&p1=2100051134
“Škola nanečisto”

Publikováno: Rubriky: Dokumenty

Další (druhé) setkání bude 25.4. od 15-16hodin. Děti si budeme vždy vyzvedávat ve vestibulu školy a tam je také přivedeme a předáme. Na všechna odpoledne budou potřebovat přezůvky, penál s pastelkami, obyčejnou tužkou a nůžkami a dle uvážení rodičů si mohou nosit pití.


„Škola nanečisto“

Publikováno: Rubriky: Dokumenty

Přípravná školička pro budoucí prvňáčky Na základě zájmu z řad budoucích (přijatých) prvňáčků otevíráme nabízenou předškoličku. Čas konání je plánován na 15 – 16 hod. Termíny: 11. 4. 2014  (sebeobsluha) 25. 4. 2014  (skládáme z krychlí) 16. 5. 2014   (šikovné prsty) 23. 5. 2014   (slovní zásoba a komunikace) 30. 5. 2014   (prostorová orientace) Další informace obdrží…


Platba školy v přírodě

Publikováno: Rubriky: Dokumenty

Škola v přírodě Star Line ve Svoru Termín 18. 6. – 25. 6. 2014 Cena: 2960 ,-Kč Číslo účtu: KB 17838141/0100 Variabilní symbol:  51213 Konstantní symbol: 0558 Specifický symbol: RČ žáka Popis pro příjemce: ŠVPŘ, příjmení, jméno, třída Termín platby: do 28. 2. 2014Časový harmonogram přijímacího řízení na SŠ a SOU

Publikováno: Rubriky: Dokumenty

Časový harmonogram přijímacího řízení na SŠ a SOU   Školní rok 2013/2014 Rozdání tiskopisů přihlášek žákům5. a9. roč. –       výchovná poradkyně 7.1. – 8.1. 2014   Odevzdání vyplněných přihlášek výchovné poradkyni – 3.2. – 5.2. 2014 Vyplnění přihlášek třídními učiteli – 10.2. – 13.2. 2014 Potvrzení přihlášek paní ředitelkou – 19.2. –…


Pokyny pro platbu na účet – Dar rodičů škole

Publikováno: Rubriky: Dokumenty, Nezařazené

Platba převodem Číslo účtu : KB   17838141/0100 Variabilní symbol : 1314 Konstantní symbol : 558 Specifický symbol : rodné číslo dítěte  (xxxxxxxxxx) Popis příkazce : příjmení,jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, X.X ) Zpráva pro příjemce : dar rodičů škole Termín platby do 31. října 2013   Platba poštovní poukázkou typu „A“ Variabilní symbol :…


Informace o platbě za školní družinu

Publikováno: Rubriky: Dokumenty, Nezařazené

Z organizačních důvodů je nutné zaplatit vždy celou částku ( 600,- Kč ) a v určeném termínu. Platba převodem Září – prosinec………600,-Kč Číslo účtu : KB   17838141/0100 Variabilní symbol : 20130113 Konstantní symbol : 0558 Specifický symbol : rodné číslo dítěte (xxxxxxxxxx) Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, X.X ) Popis pro příjemce…


Informace k zápisu 8. 2. – 9. 2. 2013

Publikováno: Rubriky: Dokumenty

Informace k zápisu 8.2. a 9.2.2013 Ve školním roce 2013/2014 bude škola otevírat 2 první třídy, jednu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Do této třídy je žák přijat až na základě pohovoru v den zápisu, kterým se ověří jeho  hudební předpoklady. Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Pro školy jsou stanoveny spádové oblasti, rodič…