Časový harmonogram přijímacího řízení na SŠ a SOU

Časový harmonogram přijímacího řízení na SŠ a SOU

 

Školní rok 2013/2014

 

  1. Rozdání tiskopisů přihlášek žákům5. a9. roč.

–       výchovná poradkyně 7.1. – 8.1. 2014

 

  1. Odevzdání vyplněných přihlášek výchovné poradkyni – 3.2. – 5.2. 2014

 

  1. Vyplnění přihlášek třídními učiteli – 10.2. – 13.2. 2014

 

  1. Potvrzení přihlášek paní ředitelkou – 19.2. – 20.2. 2014

 

  1. Vydání potvrzených přihlášek a zápisových lístků zákonným zástupcům proti podpisu

25.2 – 26.2. 2014

V době 15:30 – 17:00

 

Upozornění pro rodiče:

 

Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle do 15.3. 2014

 

Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí

 

 

 

SŠ s talentovou zkouškou

 

Vydávání potvrzených přihlášek a zápisových lístků do 15.11.2013

 

Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle do konce listopadu