Beseda se spisovatelem

Dne 18. února se konala na naší škole beseda s autorem knihy Písečníci a bludný asteroid, s panem Václavem Dvořákem. A to ve třídách 5. B a 6.B.
Před besedou byli žáci seznámeni stručně s obsahem, přečetli si některé úryvky, které je motivovaly k ilustraci. Výtvarné práce se p. Dvořákovi velice líbily, ohodnotil je, dokonce se zapsal i do knihy 6.B třídy.

Žákům se beseda velice líbila, zaujalo je vyprávění autora o tvorbě, vzniku knihy, pozorně naslouchali vybrané kapitole z knihy, živě se zapojovali do debaty.

Beseda se spisovatelem žáky nesmírně obohacuje v rámci čtenářské dovednosti.