Basketbal

V okresním kole basketbalu III. dívky  získaly krásné 2.místo. Gratulujeme!!!

Ve dvou dnech 12. a 17. března se v naší škole uskutečnila okresní kola v basketbalu mladších hochů a dívek. Družstvo dívek se umístilo na vynikajícím 2. místě  a chlapci vybojovali 5. – 6. místo.

Naši školu reprezentovali tito žáci:

Vosyka , Vosyka, Chochola., Chocholatý , Skočdopole , Mezera , Chaloupka , Sekanina     a dívky:

Pilařová , Mužíková , Kratochvílová, Klausová, Bennett, Pipotová, Albrechtová, Vrábelová, Kronďáková

 

Všem děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu!

Mgr. Romana Rájková