Barevný podzim ve školní družině

Barevný podzim ve ŠD

 

Naše školní družina se snaží svoje prostory vylepšit a zvelebit.

Momentálně se vše co kolem sebe děti vytvářejí týká podzimu a proto je každá ze tříd školní družiny,krásně barevná.

 

A proto krásný barevný podzim i Vám všem přeje

 

Vaše školní družina

 

Více foto viz fotogalerie